Sionist bakom större delen av Breiviks ”manifest”

19
juli 24, 2011 kl 18:41  •  Postad i fwef, Utrikes av redaktionen  •  19 Kommentarer

Den extremsionistiske norske bloggaren Fjordman ligger bakom majoriteten av texterna i Anders Behring Breiviks så kallade ”terrormanifest”.

”A European Declaration of Independence” är manifestets underrubrik, en formulering som är direkt hämtad från en av Fjordmans texter.

En av Anders Behring Breiviks favoritböcker är Fjordmans ”Defeating Eurabia”, och i sina egna Frågor och svar skriver Breivik:

”Q: Who is your favourite contemporary author and why? A: That would be Fjordman.”

Robert Spencer från Jihad Watch har kallat Fjordman ”the great European essayist”.

Fjordman började publicera artiklar på nätet redan 2005 och är en öppen förespråkare av juden Bat Yeor och dennas ”Eurabia”-teori. Bat Ye’or föddes i en judisk medelklassfamilj i Egypten och är starkt sionistisk och antiislamsk.

Fjordman själv är sionist upp över öronen och har publicerat fler texter i ämnet. 2007 skrev han artikeln ”Why Israel’s Struggle Is Our Struggle, Too”, där han argumenaterar för varför vi måste resa oss upp för Israel.

Fjordman driver idag den antiislamska sionistbloggen ”Gates Of Vienna”, som anspelar på slaget mellan islam och Europa som stod i Wien 1683. ”2083” är huvudtiteln på Breiviks ”terrormanifest”, 400 år senare då han förutspår ett nytt krig med islam.

Sionismen är den judiska nationalism som med hjälp av etniska rensningar och blodiga terrordåd bildade staten Israel 1948.

Media är knäpptysta om massmördarens tydliga kopplingar till Fjordman och sionismens idévärld.

Här är en förtecking över Fjordmans texter i Anders Behring Breiviks manifest:

1.3 The Failure of Western Universities
1.23 Western vs. Islamic Science and Religion
2.1 EU’s Eurabia Project (The Eurabia Code) – Documenting EU’s deliberate
strategy to Islamise Europe
2.2 The Eurabia Code – 2008 Updates
2.4 Why the EU Needs to be Destroyed, and Soon
2.5 Boycott the United Nations!
Recommendations for the West – 2
2.7 Waiting for Churchill or Godot?
2.8 The Failure of Western Feminism
2.9 How the Feminists’ “War against Boys” Paved the Way for Islam
2.11 What is the Cause of Low Birth Rates?
2.12 The Fatherless Civilisation
2.18 Democracy and the Media Bias
2.28 What Does Muslim Immigration Cost Europe?
2.50 Why We Cannot Rely on Moderate Muslims
2.54 Europe’s Decline – Hurrah! We Capitulate!
2.55 Jihad Destroys the Swedish Model
2.56 Islamisation and Cowardice in Scandinavia
2.58 Will Netherland Survive the 21st Century?
2.59 The Spanish and the Portuguese — Once and Future Dhimmis?
2.62 The Norwegian Inquisition – Sunset in the Land of the Midnight Sun
2.63 The Anti-Racist Witch-Hunts
2.65 ANTIFA/Labour Jugend – State sponsored Marxist lynch mobs
2.68 How the West Lost the Cold War
2.69 The Closing of Civilisation in Europe
2.71 Nobel Peace Prize Awarded for Appeasement of Jihad… again
2.81 The Strategy of Western Survivalists
2.82 Christianity, Pros and Cons
2.83 The Church – Part of the Problem or Part of the Solution?
2.84 Thou Shalt Hate Christianity and Judaism
2.88 Democracy not working
2.90 Suggestions for the Future
2.91 What Do We Fight For?
2.92 Who Are We, Who Are Our Enemies – The Cost of Historical Amnesia
2.93 A European Declaration of Independence
2.96 From the death of Multiculturalism
2.97 Europe heading for Civil War
2.99 The Self-Defeat of the United States